Google-Logos

Wahlen

22.08.2004

Startseite

Auszeit

Google-Logos


art_t.gif

election_logo.gif
USA: 07.11.2000


vote2004.gif
Russland: 02.11.2004